Nguyên nhân và cách xử lý lỗi gửi tờ khai BC26/AC bị sai định dạng khi sử dụng Usb Token chữ ký số Viettel

Loi Usb Token 2

Loi Usb Token 2

Khi sử dụng USB Token chữ ký số để thực hiện khai báo Thuế qua mạng một số doanh nghiệp đã gặp phải lỗi khi gửi tờ khai BC26/AC bị lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD.Chi tiết:cvc-complex-type.2.4.b:The content of element ‘HDonHetGTriSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected. Khi gặp lỗi này các bạn có thể xác định nguyên nhân và xử lý theo hướng dẫn dưới đây.

Nguyên nhân và cách xử lý lỗi gửi tờ khai BC26/AC bị sai định dạng khi sử dụng Usb Token

NGUYÊN NHÂN 1: Do người nộp thuế (NNT) khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”

Xử lý nguyên nhân 1: NNT vui lòng xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp bình thường.

Bước 1:  Bạn mở phần mềm HTKK và chọn tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)

Hình 1: Mở phần mềm hỗ trợ kê khai

Bước 2: Sau đó bạn chọn loại tờ khai theo tháng/quý , chọn phụ lục cần đính kèm tờ khai (nếu có) –NNT lưu ý không chọn “Mẫu 3.12(kỳ báo cáo cuối cùng), rồi bấm nút Đồng ý

Hình 2: Chọn tờ khai theo Tháng/Quý

Bước 3: Trên giao diện Nhập tờ khai bạn nhập chính xác các dữ liệu vào form sau đó bấm vào nút Kết xuất XML để kết xuất tờ khai.

Nhập chính xác dữ liệu vào form

Bước 4: Tiếp đến bạn chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai (hình chữ nhật màu đỏ số 1), rồi bấm Save (hình chữ nhật màu đỏ số 2)

Chọn đường dẫn lưu tệp tờ khai

Bước 5: Sau đó bấm Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK

Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai

Bước 6: Sau khi kết xuất tờ khai thành công, NNT thực hiện nộp tờ khai tại các TVAN cho TCT như bình thường.

NGUYÊN NHÂN 2: Do phần mềm HTKK xuất sai dữ liệu nên dẫn đến bị lỗi

Xử lý nguyên nhân 2: Do phần mềm HTKK xuất sai dữ liệu nhưng doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, NNT sẽ phải khai trên phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng” thì NNT tiến hành kê khai trực tuyến trên website http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Bước 1: Đăng nhập website http://kekhaithue.gdt.gov.vn, NNT nhập MST, mật khẩu đăng nhập sau đó nhấn Đăng nhập.

Đăng nhập vào website kê khai thuế

Bước 2: NNT chọn chức năng “Kê khai trực tuyến”

Chọn chức năng kê khai trực tuyến

Bước 3: NNT thực hiện chọn tờ khai “BC26/AC – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”, kỳ kê khai. Sau đó nhấn Tiếp tục.

Chọn tờ khai cần lập

Bước 4: NNT thực hiện tích chọn “Kỳ báo cáo cuối cùng” sau đó nhập dữ liệu tờ khai

Chọn “Kỳ báo cáo cuối cùng” trên phần mềm

Bước 5: Sau khi nhập dữ liệu tờ khai xong NNT nhấn chọn “Hoàn thành kê khai>>”

Hoàn thành thủ tục kê khai

Bước 6: Hệ thống chuyển đến giao diện tờ khai để NNT kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu tờ khai đã kê khai. Sau khi kiểm tra đúng dữ liệu thì NNT chọn “Ký và nộp tờ khai”.

Kiểm tra dữ liệu tờ khai

Bước 7: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN của USB Token (mật khẩu đăng nhập USB Token) sau đó bấm Chấp nhận để ký lên tờ khai.

Nhập mã PIN USB Token

Bước 8: Khi cửa sổ iHTKK thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiện ra, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình ký lên tệp tờ khai.

Thông báo ký tờ khai thành công

Bước 9: Sau đó NNT thực hiện tra cứu tờ khai vừa nộp để kiểm tra kết quả TCT xác nhận việc nộp tờ khai thuế tại Tra cứu , chọn Tra cứu tờ khai. NNT chọn loại tờ khai cần tra cứu, thời gian nộp tờ khai. Sau đó nhấn Tra cứu.

 Kiểm tra tra cứu tờ khai vừa nộp

Khi gặp trường hợp gửi tờ khai BC26/AC bị lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD.Chi tiết:cvc-complex-type.2.4.b:The content of element ‘HDonHetGTriSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected các bạn cần xác định rõ nguyên nhân và xử lý lần lượt theo các bước ở trên. Để được hỗ trợ hoặc gửi câu hỏi thắc mắc về dịch vụ chữ ký số Viettel các bạn vui lòng liên hệ  hotline: 0985.89.89.98. Chúc các bạn thành công!