Chữ ký số là gì và ứng dụng chữ ký số là gì?

Chu Ky So La Gi Va Ung Dung Cua No

Chu Ky So La Gi Va Ung Dung Cua No

Ứng dụng chữ ký số là gì? Có rất nhiều góc độ để định nghĩa, ở đây chúng tôi nêu định nghĩa ở góc độ là những doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ chữ ký số để kê khai thuế.

Chữ ký số cũng như là một con dấu để xác nhận văn bản này là của doanh nghiệp sử dụng để ký vào các văn bản, báo cáo mà Doanh nghiệp giao dịch đặc biệt với Hải Quan, Cơ quan thuế và Bảo Hiểm.

Hiện nay ở Việt Nam có 9 nhà cung cấp chữ ký số là viettel, bkav, ck, fpt,vina, safe, nacencomm và newtel. Các nhà cung cấp này được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Thông tin có trong chữ ký số

Tên của Doanh nghiệp gồm: Tên Công ty, Mã số thuế,….

Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số

Số hiệu của chứng thư số (là số seri)

Tên của tổ chức chứng thực chữ ký số (Ví du: VIETTEL-CA)

Các thư hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng số.

Chữ ký số của tổ chức chứng thực.

Những hạn chế về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ.

Nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông.

chu-ky-so-la-gi-va-ung-dung-cua-no

Chữ ký số là gì và ứng dụng chữ ký số là gì ?

Ưu điểm của chữ ký số

Khả năng xác định nguồn gốc

Các hệ thống mật mã hóa khóa công khai sẽ cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có chủ nhân của khóa mới biết. Để sử dụng chữ ký số thì văn bản cần phải được mã hóa thành hàm băm (có độ dài cố định và ngắn hơn văn bản). Sau đó dùng khoá bí mật của chủ khóa để mã hóa, khi đó ta được chữ ký số. Khi kiểm tra, bên nhận giải mã với khóa công khai để lấy hàm băm và kiểm tra so với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu hai giá trị khớp nhau thì bên nhận có thể tin tưởng văn bản đó xuất phát từ người sở hữu khóa bí mật.

Tính không thể phủ nhận

Trong giao dịch, một bên vẫn có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do mình gửi đi. Để ngăn ngừa khả năng đó xảy ra, bên nhận có thể yêu cầu bên gửi, gửi kèm chữ ký số với văn bản. Khi tranh chấp xảy ra, bên nhận sẽ dùng chữ ký này là một căn cứ làm chứng cứ để bên thứ ba giải quyết.

Tính toàn vẹn

Cả hai bên tham gia vào quá trình thông tin có thể tin tưởng là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền tải vì nếu văn bản bị thay đổi thì hàm băm sẽ thay đổi và lập tức bị phát hiện. Quy trình mã hóa sẽ ẩn đi nội dung đối với bên thứ ba.

Chữ ký số ra đời không những rút ngắn thời gian, chi phí của phương pháp ký kết truyền thống mà còn là bước phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử. Mời bạn truy cập vào website: chukyviettel.com hoặc liên hệ qua hotline: 0985 89 89 98 để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ này.