Thủ tục đăng ký chữ ký số hải quan

Thu Tuc Dang Ky Chu Ky So Hai Quan

Thu Tuc Dang Ky Chu Ky So Hai Quan

Bạn muốn đăng kí chữ ký số hải quan nhưng không biết thủ tục đăng ký chữ ký số hải quan như thế nào? Sau đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký chữ ký số hải quan rất nhanh gọn và dễ hiểu.

Các thủ tục đăng ký chữ ký số hải quan

Dưới đây là 10 bước thực hiện khi đăng ký chứ ký số hải quan

  1. Trình tự thực hiện 

–  Đối với các cá nhân và tổ chức: Người khai hải quan phải đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan qua cổng thông tin điện tử hải quan.

– Đối với cơ quan hải quan: Trong vòng 2 phút kể từ thời điểm kết thúc việc đăng ký, thông qua cổng thông tin điện tử hải quan, cơ quan hải quan có trách nhiệm trả lời chấp nhận hoặc từ chối (nếu từ chối nêu rõ lý do) chữ ký số của người khai hải quan.

  1. Cách thực hiện: Thực hiện qua phương thức điện tử thông qua cổng thông tin điện tử hải quan theo địa chỉ web: customs.gov.vn

thu-tuc-dang-ky-chu-ky-so-hai-quan

Thủ tục đăng ký chữ ký số hải quan

  1. Thành phần hồ sơ

– Khi tiến hành đăng ký, hồ sơ bao gồm các thông tin:

+ Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức nhập – xuât khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan.

+ Họ và tên, số chứng minh, hộ chiếu, chức danh của người được cấp chứng thư số.

+ Số xác nhận chữ ký số (Serial Number);

+ Thời hạn hiệu lực của chữ ký số.

  1. Thời hạn giải quyết: trong 2 phút
  2. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.
  3. Cơ quan thực hiện thủ tục:

– Cơ quan thẩm quyền quyết định: Tổng cục hải quan Việt Nam.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Tổng cục hải quan Việt Nam.

  1. Kết quả thực hiện thủ tục: Thông báo chấp nhận.
  2. Lệ phí: Không.
  3. Tên mẫu đơn tờ khai: Không.
  4. Điều kiện thực hiện thủ tục: Chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người đi khai hải quan là chữ ký điện tử công cộng đã được cơ quan hải quan xác nhận khớp với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Lưu ý, danh sách các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp chữ ký số phải tương thích với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan được đăng tải trên cổng thông tin điện tử hải quan.